Office of the Mayor
Mayor     Xiao Shengfeng
Deputy Mayors
Cao Aihua     Zhu Chengqing
Lu Lin            Liu Yan
Liu Leguo      Hong Dengjin
Weather
DALIAN CHINA
Aug 29
20 ~ 27°C
Aug 30
19 ~ 24°C
Aug 31
20 ~ 25°C
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5